מבנה בית הספר

בית הספר הריאלי העברי בחיפה הנו חברה בע"מ, המוכרת כמוסד חל"ץ (חברה לתועלת הציבור). במערכת החינוך הישראלית הוא משתייך לקטגוריה של בתי ספר "מוכרים שאינם רשמיים". במסגרת זו מחויב בית הספר למסגרות הפדגוגיות והמנהליות של משרד החינוך ונתון לפיקוחו. עם זאת, רשאי בית הספר לבחור את תלמידיו, את מוריו ואת מנהליו על פי דרכו וחזונו.

ה"ריבון" על בית הספר הינו "חבר הנאמנים", שמורכב מנציגי ציבור ומנציגי קהילת בית הספר ומונה 40 חברים: הורים, מורים, בוגרים, נציגי הטכניון, אוניברסיטת חיפה, עיריית חיפה, משרד החינוך וצה"ל. הוועד המנהל שנבחר מתוך "חבר הנאמנים" מונה שישה עד שמונה חברים, והוא שמקיים את הפיקוח הישיר על עבודתה של הנהלת בית הספר.

הנהלת בית הספר כוללת את המנהל הכללי ולו שני סגנים – הסמנכ"ל לפדגוגיה והסמנכ"ל למינהל וכספים. בנוסף מכהנים בהנהלה מנהלי המתחמים, מנהל מרחב ההנצה (כיתות ט'-י') בבית בירם, מפקד הפנימייה הצבאית, מנהלת רשת ריאליגן ומנהלת מחלקת משאבי האנוש של בית הספר. ראוי לציין, כי יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל וארבעה מתוך החברים בהנהלת בית הספר נמנים על בוגריו.

לצד ההנהלה והמחמים מפעיל בית הספר מחלקות מנהלה מגוונות, העומדות לשירותה של קהילת בית הספר בתחומי אחריות שונים. מחלקות בתחומי המִינהל והכספים: משאבי אנוש, כספים ושכר לימוד, שכר,  תשתיות ורכש, מערכות מידע – מנוהלות בידי הסמנכ"ל למִינהל וכספים; המחלקות בתחומי הפדגוגיה: פיתוח פדגוגי, הערכה ומדידה, תחום הפרט, ייעוץ חינוכי, הרשמה, ספריות, גדנ"ע ומשלחות – מנוהלות בידי הסמנכ"ל לפדגוגיה.

בתרשים הבא תוכלו ללמוד על המבנה הארגוני של בית הספר, על ההנהלה ועל חברי ההנהלה:

בעלי תפקידים בהנהלת הריאלי

הנהלה כללית

ד״ר יוסי בן-דב

ד״ר יוסי בן-דב

המנהל הכללי
זוהר גינוסר

זוהר גינוסר

הסמנכ״ל לפדגוגיה
איתי אלוש

איתי אלוש

הסמנכ״ל למינהל וכספים
חגית אסדו

חגית אסדו

מנהלת משאבי אנוש

הנהלת המתחמים

מנדי רבינוביץ׳

מנדי רבינוביץ׳

מנהל החטיבה העליונה ומנהל מרחב הפריחה
דורון אלוני

דורון אלוני

מנהל מרחב ההנצה בחטיבה העליונה
ד״ר אילת איזנברגר

ד״ר אילת איזנברגר

מנהלת מרחב החריש - רשת הריאליגן
זהבית זליג

זהבית זליג

מנהלת מתחם מטו״ס
איילה יהודה

איילה יהודה

מנהלת משותפת מתחם אחוזה ומנהלת מרחב הזריעה
עמר בן-ארי

עמר בן-ארי

מנהל משותף מתחם אחוזה ומנהל מרחב הנביטה
איריס וינקלר

איריס וינקלר

מנהלת מתחם הדר
תת אלוף (מיל׳) ערן מקוב

תת אלוף (מיל׳) ערן מקוב

מפקד הפנימייה הצבאית