מנהלת משאבי אנוש – חגית אסדו

בעלת תואר ראשון בחינוך ושירותי אנוש מאוניברסיטת חיפה.
תואר שני בשירותי אנוש מאוניברסיטת חיפה.

שירות צבאי כרכזת כוח אדם בתותחנים, גדוד 402.

מנהלת משאבי אנוש של בית הספר הריאלי משנת 2014.