מרחב הפריחה – כיתות י"א‘-י"ב בבית בירם:

תהליך ההתפתחות של התלמידים לאורך השנים בביה"ס מגיע לשיאו במרחב הפריחה. מרחב העוסק בפריחת המיומנויות, הידע והיכולות  בגישה של קמפוס  פתוח המאפשר למידה דיפרנציאלית בהנעה פנימית ובוויסות עצמי, בדומה לכיוונים אליהם מתפתחת האקדמיה בשנים האחרונות.

בעולם הזה, הנשען על מיומנויות הלמידה לאורך החיים והוויסות העצמי שאנו מטפחים בתלמידים לאורך כל שנות הלימוד במתווה העדכני,  אנו יכולים לעצב את מרחב הפריחה ככזה  שיש בו יותר חירויות בחירה מתוך מחוייבות ואחריות אישית.

מהנצה לפריחה:

בצד הרחבת האופקים והחשיפה הרב-תחומית שיאפשר מרחב ההנצה, בית הספר רואה במרחב הפריחה את שיאו ופריחתו של תהליך התפתחות שתי יכולות הליבה המגולמות בתכנית הריאלי 2030 – למידה לאורך החיים, בצד מעורבים ומשפיעים חברתית:

בצד הלמידה לאורך החיים, מרחב הפריחה מעניק לתלמידים את הכלים לקחת אחריות על תהליכי הלמידה שלהם, לתרגם את מיומנויות הלמידה שרכשו לכדי מצוינות אקדמית, תוך יצירת איזון חדש בין למידת השריה – למידה המשלבת השראה וחוויה בכל אחד מתחומי הדעת במקצועות הליבה ובתחומי הדעת הראשיים, בצד מיקוד מאמץ מוכוון בגרות בתקופה שלפני הבגרות. השינויים המרכזיים בהיבט זה כוללים חשיבה מחודשת על עיתוי בחינות הבגרות, באופן שיסייע לוויסות המאמץ, ויאפשר את המרחב לביצוע מכינה חברתית במהלך הסימסטר האחרון של שנת י"ב.  מהלך זה גם יצור את התנאים לפריחת היכולת השניה – מעורבים ומשפיעים חברתית:

 • מכינת מעורבים ומשפיעים: בסימסטר הסיום תאפשר לתלמידים חווייה והתנסות משמעותית ומבוססת בחירה בתרומה חברתית. תקופת המכינה תאפשר לכלל תלמידי ביה"ס להתנסות במסע התפתחות אישית ועשייה חברתית שנבנה בהשראת עולם המכינות.
  התקופה תכלול למידת עומק בתחומי הליבה ותחומים נוספים להרחבת האופקים של התלמידים, תוך שילוב מרכיבי 30% לבגרות במקצועות הליבה בפרק המכינה.
  המכינה תתקיים מתוך מעורבות רבה של התלמידים בעיצוב והעברת התכנים, לצד היכרות עמוקה יותר עם הארץ (דרך סיורים כגון "שביל ישראל"), סוגיות בחברה הישראלית ועשייה חברתית – בהשראת שנות השירות.

איך נדע שהצלחנו במרחב הפריחה?

להלן מספר מרכיבים שאנו רואים אותם כמאפייני יכולות נדרשים מבוגרי מרחב הפריחה, שיהוו גם אמת מידה להצלחתה:

 • לומדים בהנעה ובאחריות אישית ומצליחים בבגרות: מרחב הפריחה נבנה על מנת להביא לפריחתן של מיומנויות הלמידה לאורך החיים (Life Long Learning) ומיצויין גם בראי פיתוח המצוינות האקדמית.  אמת המידה להצלחת התהליך במרחב הפריחה, היא  שימור מקומו הגבוה של בית הספר בדרוג רמת ההישגים של תלמידיו בבגרויות תוך חיזוק מרכיב ההנעה העצמית והאחריות האישית. בהיבט זה נרצה גם לדייק את כלי המדידה של תהליכי הלמידה בהנעה עצמית, והבקרה על התקדמותם, תוך מענה דיפרנציאלי לתלמידים שונים.
 • בעלי אוריינות גבוהה בחמש השפות: אוריינות בתפיסתה העכשווית נבנית על חמישה עמודי תמך מרכזיים: אוצר מלים, הבנת הדקדוק, יכולת הבעה בכתב ובע"פ, הבנת הנקרא, והבנה תרבותית. אנו רואים לנגד עינינו את הצורך לקדם אוריינות גבוהה בקרב בוגרינו בחמש השפות: עברית, אנגלית, ערבית, חשיבה כמותית וטכנולוגיה.  לכל אחת משפות אלה ישנו 'אוצר מלים', כללי הבעה ותרבות משלה. במרחב הפריחה נרצה גם לאמוד את השגי האוריינויות האלה וביטויין בבחינות הבגרות.
 • מעצבים את התפתחותם האישית על יסוד מצפן ערכי מבוסס עוגן מוסרי: גישה זו רואה קשר הדוק בין הערכים שבהם בוחר כל תלמיד לבין התפתחותו האישית.  היכולת לבסס אותם ערכים בסיבות בעלות תוקף מוסרי על יסוד ראייה רחבה, יאפשרו לתלמידים לעגן אותם כמצפן אישי להכוונת פעולותיהם בהווה ובעתיד. הביטוי  המעשי של אותם ערכים במרחב הפריחה יקבל כר פורה להתפתחות התלמיד במסגרות התנדבות שבהן יבחר לפעול ובמכינתמעורבים ומשפיעים.
 • בעלי ראייה תרבותית רחבה:  ההעמקה בתחומי הדעת במרחב הפריחה,  ובעיקר במסגרת למידת ההשרייה (השראה + חוויה), בצד הבסיס הרב-תחומי שיעניקו לתלמידים מרחבי הנביטה וההנצה, יגבשו ויעצבו ראייה תרבותית רחבה בקרב הבוגרים, שתאפשר להם גם כר פורה לחדשנות יוצרת בראיית החיבור שבין תחומים שונים במהלכים של יזמות חברתית במסגרת מכינת מעורבים ומשפיעים.

אז איך בעצם זה יתבצע? מה ישתנה?

 להלן כמה מרכיבים שבהם יתאפיין מרחב הפריחה:

 • בין חירות לאחריות:  גישת היסוד של הקמפוס הפתוח נשענת על תפיסת פיתוח מיומנויות הלמידה לאורך החיים, ומניחה שלתלמידים בגיל הזה חשוב לפתח ולהתנסות באחריות האישית ללמידה, כבסיס ליכולת ההתמודדות שתידרש להם עם תום לימודיהם במפגש עם עולם דינמי ומשתנה. יתר על-כן, רבים מהתלמידים בגיל הזה כבר התנסו במגוון מצבים שפיתחו בהם אחריות אישית (כגון הדרכה בתנועות הנוער, השתתפות בקבוצות ספורט וכד'). על רקע זה, מרחב הפריחה יפתח עבורם יותר מצבים המאפשרים חירות בחירה ביחס לאופני הלמידה, מרחבים ללמידה עצמית ועוד.  אלה ישענו בין השאר על כלים פדגוגיים דיגטליים בגישה של blended learning הזמינים היום למערכות החינוך. תהליכי הלמידה ילוו על ידי  מנגנוני בקרה ורפלקציה על מנת לסייע להם ולנו לוודא שהם אכן עושים שימוש אחראי בחירות הזו. אנו מאמינים כי גישה זו תאפשר להם לפתח אחריות אישית גבוהה יותר להתפתחותם והתקדמותם הלימודית.
 • וויסות ומינון מועדי בחינות הבגרות במקצועות הליבה: מרחב הפריחה נבנה כך שיאפשר ויסות של מועדי בחינות הבגרות במקצועות הליבה באופן שיקדם:
  • מיקוד מאמץ: התגברות הוראה הדרגתית לקראת אירועי הבחינות והפחתת עומס הלמידה באמצעות מיקוד מאמץ במספר מוגבל של תחומים בכל תקופת זמן, לשם ההכנה ותרגול מוכוון לדרישותיהן ומאפייניהן הייחודיים של בחינות הבגרות בכל תחום.
  • פינוי מחצית השנה האחרונה של י"ב מבחינות בגרות, למעט המקצועות הראשיים ומתמטיקה 5 יח'.
 • כיתות חינוך בשילוב הובלה עצמית: במהלך מרחב הפריחה יעברו חלק משיעורי החינוך להובלה עצמית של התלמידים (בליווי המחנכ/ת) ככר לצמיחתה של מנהיגות.
 • חיזוק במורים "מאמנים" לפי הצורך: בהתייעצות עם המחנכים, תנתן האפשרות לתלמידים שיזדקקו לכך להיעזר ב"מורים מאמנים" שיסייעו להם במהלך השנים האלה במנעד תחומים, ובכללם ניהול זמן, ליווי פדגוגי, וויסות משימות, התנהלות רגשית ועוד.

מכינת מעורבים ומשפיעים:

 • מכינת מעורבים ומשפיעים היא "כן השיגור" הערכי והחברתי של התלמידים לקראת השלב הבא של בגרותם, תוך יצירת התנאים לשירות צבאי/ אזרחי משמעותי. במוקד הוויתה עומדת ההכרה כי מהלך התפתחותם של תלמידינו כבני אדם, שהינם מעורבים ומשפיעים חברתית, נדרש לעבור דרך חוויה משמעותית של מעורבות והשפעה כזו, במגע ישיר עם מהותה של החברה הישראלית.
 • תקופת המכינה תאפשר לכלל תלמידי ביה"ס להתנסות במסע התפתחות אישית ועשייה חברתית שנבנה בהשראת עולם המכינות.
  התקופה תכלול למידה עומק בתחומי הליבה ותחומים נוספים להרחבת האופקים של התלמידים בנושאים כגון ספרות עברית, אזרחות, ציונות, היסטוריה,פוליטיקה וממשל, כלכלה, פילוסופיה, תנ"ך ארון הספרים היהודי, ועוד. זאת תוך שילוב מרכיבי 30% לבגרות במקצועות הליבה בפרק המכינה.
  כל זאת תוך יישום עקרונות של ניהול עצמי ומעורבות רבה של התלמידים בעיצוב והעברת התכנים.

בתוך כך, ולאחר התיעצות עם בוגרי בית הספר המצויים כיום במסלולים של שנות שירות ומכינות לקראת השירות הצבאי, עולה כי ניתן למקד את התקופה של "מכינת מעורבים ומשפיעים" במספר ערוצי פעלנות חברתית, שבהם נשלב אפשרויות בחירה עבור התלמידים. בין הערוצים האלה:

  • סיורים בארץ, תוך היכרות עם המרקם ההיסטורי והחברתי שלה, בדגש על שביל ישראל
  • פרוייקטים של תרומה לקהילה מתוך היכרות עם רבדיה וצרכיה השונים.
  • משימות חקר להיכרות עומק עם ארץ ישראל, מקורותיה ומורשתה
  • פעולות של יזמות חברתית וסביבתית כמענה לצרכים המתפתחים בחברה.

שאלות ותשובות ראשוניות הקשורות למרחב הפריחה

בפרק זה ננסה לתת מענה למספר שאלות מרכזיות שהעלו הורים עד כה ביחס למרחב הפריחה:

המבנה הארגוני ייכנס לתוקפו החל מתחילת שנת תשפ"ג בחודש ספטמבר 2022. המשמעות היא שהחל מתאריך זה יכנסו מרבית מרכיבי מרחב הפריחה לפעולה, ותלמידי י"א שיחלו את לימודיהם במרחב זה  יחוו את תהליכי וויסות הבגרויות ומודל המכינה בהתאם.

לא. ההרכב האנושי של הכיתות יישמר במתכונתו ממרחב ההנצה. המשמעות היא שהתלמידים ימשיכו במבנה הכיתות שאיתו הם צמחו מתחילת כיתה ט' (ומכיתה י' עבור תלמידי הפנימייה). בצד זה, עם תחילת מרחב הפריחה יוקצו לכיתות מחנכים חדשים, ויהיה גם מבנה ניהולי וצוות ניהולי ייחודי למרחב זה.

באמצעות הויסות תפרשנה הבגרויות באופן כמעט אחיד בין התקופות כך שבכל תקופת בגרויות יהיה מספר קטן יותר של תחומים שבהם נדרש התלמיד למבחן או עבודה.

בית בירם בנוי כבר כיום כקמפוס בעל מגוון מרחבים, ואנו מתכוונים אף להוסיף מגוון מרחבי למידה הן בספרייה והן בקמפוס מדעי הרוח והחברה שיוקם במבנה האוניברסיטה הפתוחה. תלמידי מרחב הפריחה יהנו מקמפוס פתוח שבו אפשרויות רבות למצבי למידה שונים ומגוונים.

ככלל – מבנה הלימודים במרחבי ההנצה והפריחה יסייע בהמשך המצויינות בהכנה לבגרות במקצועות הראשיים, ומטרתו אף לאפשר לכך מרחב ממוקד יותר:

 • הוויסות המחודש של מועדי מבחני הבגרות, ישאיר למעשה את כל תקופת הסמסטר האחרון של י"ב (במשך יומיים של לימודים בשבוע), לרשות הראשיים + 5 יחד מתמטיקה בלבד. בעבר – תקופה זו כללה ריבוי של ביטולי שעות בשל ריבוי הבגרויות בסוף י"ב, וכעת היא תפחית את הביטולים למינימום ותאפשר את ריכוז המאמץ.
 • בחלק מהמקצועות הראשיים אנו נפעל להקדים את ביצוע הפרוייקט היישומי המזכה ב 30% ואת הגשתו בתום כיתה י', באופן שיעמיק את חיבור התלמידים למקצוע כבר משלב מוקדם, וישחררחלק מהעומס בהמשך לטובת ההעמקה  בתחום הדעת כמו גם ההכנה לבחינת הבגרות.

סוגייה זו עומדת כמובן לנגד עינינו ואנו מפתחים כלים שיסייעו לסגל בית הספר לנטר את מצבם הלימודי והרגשי של תלמידים במרחב הפריחה וללוות אותם בתהליך. משמעותה של משוואת האחריות והחירות של מרחב הפריחה, מתייחסת גם לנושא הזה: ככל שיתגלה כי תלמיד מסויים מתקשה לקחת אחריות על הלמידה שלו, הוא יזכה לליווי צמוד יותר על מנת לעמוד בהישגים. לבית הספר נסיון רב בכך, ואנו כמובן נמשיך  לסייע לתלמידים להגיע לקו הגמר באופן הממצה בצורה המיטבית את יכולותיהם האקדמיות.

לא תהיה עלות נוספת לשעות ההוראה, אך תהיה השתתפות מסוימת בעלות סדרות הלימוד והסיורים ברחבי הארץ שהינם רשות ומעבר לשעות הפעילות (הוצאות ישירות של הסעות, לינה וכלכלה בלבד).

הקליקו למעבר למרחבים פדגוגיים נוספים: