הריאלי 2030 – מקורות לקריאה נוספת

פרק זה מיועד לאלה מכם המעוניינים בקריאת מקורות רקע נוספים ביחס למניעים ולמודלים הפדגוגיים העומדים בבסיס המהלך וביחס למרכיבים שונים בתוכו.

הרקע הכללי למודל – כיוונים פדגוגיים מובילים בארץ ובעולם, מצפן הלמידה של ה OECD

בנושא הלמידה הגמישה:

בנושא למידה רב-גילית:

בנושא המבחנים וההערכה:

בנושא למידה בוויסות עצמי:

בנושא למידה לאורך החיים;

הקליקו למעבר למרחבים פדגוגיים נוספים:

נשמח אם תציעו לנו כאן קישורים נוספים למקורות הקשורים לתכנית "הריאלי 2030" ולמרכיביה:

נשמח אם תציעו מקורות עם קישורים רלוונטיים, בצירוף הנושא או המרכיב בתכנית אליו הם קשורים.