הנהלה ומינהל

הנהלה ראשית

אגף המינהל והכספים

מחלקת כספים – חשב, הנהלת חשבונות, שכר לימוד

 • ניהול מערך הכספים הבית-ספרי
 • הנהלת חשבונות – רישום ובקרה של הפעולות החשבונאיות בבית הספר, לרבות דיווח ותשלום למוסדות ממשלתיים, קליטת חשבוניות ספקים, שיקים, תשלומים, בנקים, קבלות ותרומות
 • שכר לימוד – גביית שכר הלימוד ודיווח מצבת התלמידות והתלמידים למשרד החינוך

מחלקת שכר

 • ניהול, ביצוע ובקרה על תשלומי שכר מורים המועסקים לפי הסכמים קיבוציים
 • ניהול תהליכי בדיקות ובקרות שכר לעמידה בהוראות החוק
 • ניהול תהליכי עבודה לקליטה, עזיבה ופרישה של עובדים
 • ניהול מערך לשמירה על הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות של כלל המועסקים
 • העברת דיווחים שוטפים ותקופתיים לרשויות ולחברות הביטוח
 • בניית דוחות ניהוליים לבקרה תקציבית
 • מתן שירותי מידע ותמיכה בנושאי שכר
 • ריכוז מאגר מידע וארכיון ממוחשב
 • אפיון והטמעה של עדכונים רגולטוריים במערכת השכר
 • תפעול ותמיכה במערכת אינטרנטית "חילנט"

מחלקת רכש ותשתיות

 • רכש ומכרזים
 • ניהול ופיקוח על תהליכי הבינוי, הפיתוח והשיפוצים
 • השכרות מבנים
 • ארגון ושיטות (או"ש) בתחום התפעול הבית-ספרי
 • ביטוח
 • רגולציה וסטטוטוריקה

מחלקת מערכות מידע

 • מתן שירותי טכנולוגיית מידע למשתמשים (פנימיים וחיצוניים) במערכות המידע של הארגון
 • הובלת תהליכי הפיתוח
 • הקמת מערכות התשתית והיישומים (אפליקציות) ותחזוקתן
 • ניהול מערך המחשוב הבית-ספרי ותחזוקתו

משאבי אנוש

 • ניהול מערך איתור, מיון, גיוס וקליטת מורים ועובדים
 • ניהול פעילויות הרווחה והטיפול בפרט
 • ניהול פעילויות הדרכה ופיתוח ניהולי
 • ניהול מערך תכניות הקידום והמכרזים
 • ריכוז הפעילויות הבית ספריות בתחום הארגון והמינהל
 • בניית תקציב שעות שבועיות, ליווי תהליך השיבוץ ובקרה על ביצוע
 • פיתוח וניהול תהליכי פרישה

תקנון למניעת הטרדה מינית

פיתוח משאבים

 • ניהול קשרי תורמים בישראל ובחו"ל ואיתור תורמים פוטנציאליים
 • פיתוח קשרים ויצירת שותפויות עם קרנות וארגונים
 • ניהול קשרי בוגרים באמצעות אתר הבוגרים, ביקורים ואירועים

בעלי תפקידים בהנהלה:

המנהל הכללי

טל': 04-9110362

מזכירת ההנהלה הראשית, המכלול הפדגוגי ורשת הריאליגן

‏‏נביט בן דוד

טל': 04-9110362

מנהלת פיתוח משאבים

טלפון: שלוחה 152

מינהל וכספים

הסמנכ"ל למינהל וכספים

טלפון: שלוחה 106

מזכירת הסמנכ"ל למינהל וכספים ומזכירת הגדנ"ע

טלפון: 04-6105103

כספים:

חשב

טלפון: שלוחה 108

עוזרת חשב

טלפון: 04-6105118

רכזת מח’ שכר לימוד

טלפון: 04-6105121

מנהלת חשבונות

טלפון: 04-6105119

מנהלת חשבונות

Female

טלפון: 04-8146639

מחלקת שכר

מנהלת מחלקת שכר

טלפון: 04-6105125

חשבת שכר

Female

טלפון: שלוחה 112

חשבת שכר

Female

טלפון: 04-6105118

מערכות מידע

רכש ותשתיות

מנהל מערכות מידע

רונןקישון

מנהל רכש ותשתיות

טלפון: 04-6105107

רכזת רכש

טלפון: 04-6105110

משאבי אנוש

מנהלת משאבי אנוש

טלפון: 04-8146638

רכזת משאבי אנוש

טלפון: 04-6105102

רכזת משאבי אנוש

טלפון: 04-6105101