הנהלה ומינהל

הנהלה ראשית

אגף המינהל והכספים

מחלקת הכספים

 • ניהול מערך הכספים הבית-ספרי
 • בקרה תקציבית – שמירת סניפי בית הספר ביעדים הכספיים ובמסגרת התקציבית
 • עריכת דוחות כספיים
 • מעקב אחר הקצבות משרד החינוך ומשרד הביטחון
 • הנהלת חשבונות – רישום ובקרה של הפעולות החשבונאיות בבית הספר: דיווח למוסדות ממשלתיים והעברת תשלומים אליהם, קליטת חשבוניות ספקים, שיקים, תשלומים, בנקים, קבלות, תרומות ועוד
 • שכר לימוד – גביית שכר הלימוד ודיווח מצבת התלמידים למשרד החינוך

מחלקת שכר

 • שכר הסגל – ניהול תשלומי השכר לכלל עובדי בית הספר

מחלקת רכש ותשתיות

 • ניהול מערך הרכש הבית ספרי הכולל, בין היתר, מחשוב, ציוד משרדי לצורכי לימוד ועוד
 • ניהול ופיקוח על תכנית הבינוי
 • ניהול מכרזי רכש, ביטוח ובינוי
 • רישוי מוסדות בית הספר

מחלקת מערכות מידע

 • ניהול ותחזוק מערך המיחשוב הבית-ספר
 • ניהול ותחזוקת מערכות המידע של בית הספר ופיתוחן

משאבי אנוש

 • ניהול מערך איתור, מיון, גיוס וקליטת מורים ועובדים
 • ניהול פעילויות הרווחה והטיפול בפרט
 • ניהול פעילויות הדרכה ופיתוח ניהולי
 • ניהול מערך תכניות הקידום והמכרזים
 • ריכוז הפעילויות הבית ספריות בתחום הארגון והמינהל
 • בניית תקציב שעות שבועיות, ליווי תהליך השיבוץ ובקרה על ביצוע
 • פיתוח כלים ניהוליים בתחום המשאב האנושי וליווי בתהליכי ההטמעה

תקנון למניעת הטרדה מינית

פיתוח משאבים

זה עשרות שנים, מסתייע ביה"ס בנדיבות לבם של אנשים טובים, רובם ככולם בוגרי ביה"ס, אשר מוצאים לנכון לתרום מכספם לקידומם של מפעלים שונים, בתחומי התשתית והפדגוגיה. בין הנושאים שקודמו: בניית בניינים חדשים ושדרוג קיימים, עיצוב סביבות למידה, אימוץ תלמידים יוצאי אתיופיה… ועוד.

בעלי תפקידים בהנהלה:

המנהל הכללי

ד"ר יוסי בן – דב

טל': 04-9110362

לשליחת דוא"ל

מזכירת המנכ"ל

נביט בן – דוד

טל': 04-9110362

לשליחת דוא"ל

פיתוח משאבים

גלי טימור

טל': 04-9110362

לשליחת דוא"ל

מינהל וכספים

מנהל המינהל והכספים

איתי אלוש

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

מזכירת המינהל והכספים

אושרה מנור

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

כספים:

חשב

שלום כרמלי

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

רכזת מח’ שכר לימוד

טלי מלכא

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

מנהלת חשבונות

מאיה רודה

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

מנהלת חשבונות

ליאל פרז

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

מחלקת שכר

רכש ותשתיות

מערכות מידע

מנהלת מח’ שכר

מתי לוי

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

חשבת שכר

סיון חודטוב

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

מנהל רכש ותשתיות

אורי הרטל

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

רכזת רכש ותשתיות

הילה שפירא

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

מנהל מערכות מידע

רונן קישון

רונןקישון

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

משאבי אנוש:

מנהלת משאבי אנוש

חגית אסדו

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

רכזת משאבי אנוש

נורית רייכשטיין

טל': 04-6105100

לשליחת דוא"ל

רכזת משאבי אנוש

שמרית לאופר

טל': 04-8146611

לשליחת דוא"ל